Najistotniejsze informacje - Holandia

Ważne i najistotniejsze informacje dla wyjeżdżających do pracy stałej i tymczasowej w Holandii

Wszelkie informacje na temat warunków życia i rynku pracy znajdziesz TUTAJ

Pamiętaj jednak:

Sprawdź i upewnij się czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wykaz agencji pośredniczących, posiadających taki certyfikat znajdziesz na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl

Sprawdź czy pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą, jak długo działa na rynku oraz czy jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie lub Internecie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego, nie spotykaj się z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np.: na dworcu, w kawiarni).

Nie daj się namówić do zapłacenia agencji pracy jakichkolwiek przedpłat, kaucji oraz opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego.

Pamiętaj, że agencja pracy ma prawo pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy zagranicą, tj. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów - pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą (art. 85 ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Ważne jest czy firma ma podpisany układ zbiory w Holandii. Może to być np. Abu Cao - te układy gwarantują zatrudnienie wg norm akceptowanych w danym kraju - dotyczy to zarówno pracowników z Polski, jak i pracowników miejscowych.Busy do Holandii, Belgii i Niemiec

Kontakt:


tel.+48 721 032 909
tel.+31 626 840 705
e-mail: biuro@exbus.pl


Nasza specjalność to:
Przewozy osób, busy na terenie
Europy zachodniej.
Busy do Holandii ,
Niemiec, Belgii